Kurumsal
Hakkımızda
Misyon & Vizyon
Değerlerimiz
Kalite Politikamız
İş Sağlığı ve Güvenliği Politikamız

Değerlerimiz

acl değerlerimiz

ACL Ambulans olarak, sağlık hizmetlerinde mükemmelliği ve insana odaklanmayı temel değerler olarak benimsemekteyiz. İşte şirketimizin temel değerleri:

1. Hasta Merkezli Yaklaşım

Hastalarımızın sağlığı ve iyiliği her şeyden önce gelir. Onların refahını ve güvenliğini sağlamak için kararlarımızı alırız ve hizmetlerimizi bu değer doğrultusunda şekillendiririz.

2. Profesyonellik ve Kalite

İşimizi en yüksek standartlarda yapmak için kararlıyız. Profesyonellik, kalite ve sürekli iyileştirme ilkesi, sunduğumuz hizmetlerin temelini oluşturur.

3. Ekip Çalışması ve İşbirliği

Birlikte çalışmanın gücüne inanırız. Ekip çalışması ve işbirliği, başarımızın ve etkimizin temelini oluşturur. Her bir bireyin katkısı önemlidir ve farklılıklarımızı bir araya getirerek daha güçlü bir ekip oluştururuz.

4. Adil ve Saygılı İlişkiler

İnsanlara saygı duymak ve adil davranmak, iş yapma şeklimizin merkezindedir. İş arkadaşlarımıza, hastalara ve topluma karşı dürüstlük ve şeffaflık prensiplerine bağlıyız.

5. Sürekli Öğrenme ve Gelişim

Değişen sağlık sektöründe her zaman öğrenmeye ve gelişmeye açığız. Yenilikçi düşünceyi teşvik eder, sürekli olarak kendimizi ve hizmetlerimizi geliştirmek için çaba gösteririz.

6. Toplumsal Sorumluluk

Topluma karşı sorumluluklarımızı bilincindeyiz. Sosyal sorumluluk projelerine aktif olarak katılır, toplumun sağlık ve refahına katkıda bulunmak için elimizden geleni yaparız.

Bu değerler, ACL Ambulans'ın kültürünü oluşturur ve her bir çalışanımızın günlük olarak benimsemesi ve uygulaması beklenir. Bu değerler, işimizi yaparken bizi yönlendirir ve şirketimizi daha iyi bir geleceğe taşır.

Müşteri HizmetleriACL Ambulans

Merhaba

Yardım ister misiniz?

05:40